Condicions generals i política de privacitat

Informació general del lloc web

En compliment d’allò establert a la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de “Serveis de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”, s’informa de les dades d’informació general d’aquest lloc web:

 • Responsable: E-PROCESS CONSULTING AND MANAGEMENT 2013, S.L (En endavant E-PROCESS)
 • Adreça: C/ Fluvià 97 2º 3ª 08019 Barcelona
 • E-mail de contacte: info@klic-klic.com
 • Telèfon de contacte: +34 933031540
 • Número d’identificació fiscal: B6599045

Condicions generals d’ús:

 • 1. Usuaris

  El fet d’accedir al lloc web http://www.klic-klic.com (en endavant, el “Lloc Web”) i ver ús dels continguts del mateix li atribueix la condició de “Usuari” i implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva de cap mena, aquestes Condicions Generals. Li preguem que les llegeixi atentament. Si no accepta les presents Condicions Generals, li preguem que s’abstingui de fer ús del Lloc Web i d’accedir als continguts i serveis oferts al mateix.

  E-PROCESS es reserva el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar part o parts de les presents Condicions Generals, en qualsevol moment i sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir i acceptar les presents Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest Lloc Web i als seus continguts.

 • 2. Ús del Lloc Web
  • 2.1. General

   L’Usuari declara i garanteix ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions Generals, i es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web i dels seus continguts, amb total subjecció a la normativa que sigui d’aplicació. 

   L’Usuari menor d’edat no està autoritzat a accedir a aquest Lloc Web ni als continguts. Avís als pares: Als efectes d’impedir que els seus fills accedeixin a continguts no apropiats per a menors d’edat, recomanem que configuri els filtres del seu explorador o faci servir un software de filtrat de continguts com ara Cybersitter, Net Nanny o SurfControl. Pot obtenir més informació a la pàgina web següent: http://www.navegacionsegura.es/ 

   L’Usuari es compromet a fer servir el Lloc Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

   Així mateix, queda prohibit l’ús del Lloc Web amb fins il·lícits o lesius contra E-PROCESS o tercers, o que poguessin causar perjudici o impedir el normal funcionament del Lloc Web.

  • 2.2. Creació de Compte per accedir als Serveis

   L’Usuari manifesta i garanteix: a) que està autoritzat per acceptar el present acord en el seu propi nom i/o, en el seu cas, en nom de la persona jurídica que manifesta representar; b) tota la Informació sol·licitada que l’Usuari comunica a E-PROCESS pel seu registre és exacta i correcta; c) que mantindrà la mencionada Informació exacta, veraç i actualitzada; d) que no suplanta la identitat d’un altre usuari o de tercers, incloent-hi empleats d’E-PRPOCESS; i e) en fer servir els serveis o continguts, no infringeix cap llei ni cap normativa aplicables.

   Per fer servir algunes de les funcions o eines presentes o futures del Lloc Web, dels continguts o serveis, és possible que vostè s’hagi de registrar amb un nom d’usuari i contrasenya i crear un compte a www.klic-klic.com (el “Compte”). En particular, pel correcte ús dels productes de www.klic-klic.com en un entorn online, és necessària la creació d’un Compte d’Usuari. En aquest sentit, en accedir als serveis, E-PROCESS li sol·licitarà que esculli un nom d’Usuari i una contrasenya, així com d’altres dades personals. L’Usuari és responsable de preservar la confidencialitat de la seva contrasenya. L’Usuari es compromet a no fer servir el Compte, el nom d’usuari ni la contrasenya d’un altre Usuari en cap moment i a informar a E-PROCESS d’immediat si sospita que algú ha fet servir el seu Compte o ha accedit a la seva contrasenya sense autorització. L’Usuari és l’ únic responsable de l’ús del seu Compte.

   L’ Usuari no podrà fer servir noms o imatges associades al seu Compte o d’altres continguts que mostrin nus, violència, sexe explícit, continguts discriminatoris, xenòfobs, racistes, nocius, amenaçadors, difamatoris, que envaeixin la privacitat d’altri, que atemptin contra la infància i la joventut o qualsevol altre contingut que sigui contrari a aquestes Condicions Generals, a la legislació vigent o que pugui resultar ofensiu o contrari a l’ordre o la seguretat pública. L’incompliment d’aquesta obligació pot portar E-PROCESS a suspendre el Compte de l’Usuari.

  • 2.3. Descàrrega del software

   La descàrrega del software disponible en el Lloc Web per part d’un usuari requereix de l’acceptació de la llicència d’ús del software associat al mateix.

 • 3. Responsabilitat de l’usuari

  L’Usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’accés a aquest Lloc Web i als continguts és dut a terme, en qualsevol cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. 

  L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web i dels seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable i de les presents Condicions Generals, obligant-se a indemnitzar a E-PROCESS per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per l’ús d’aquest Lloc Web i/o dels seus Continguts, infringint aquestes Condicions i/o la legalitat vigent. 

  En tot cas, amb caràcter enunciatiu i sense caràcter limitatiu, l’Usuari s’haurà d’abstenir de: 

  Proporcionar qualsevol tipus de contingut que vulneri la dignitat de la persona, ja siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, danyosos, amenaçadors, difamatoris, que envaeixin la privacitat d’altri, que atemptin contra la infància i la joventut (incloent-hi sense cap limitació qualsevol imatge o representació d’abús a menors, pornografia infantil, o de menors involucrats en conductes de sexe explícit o implícit), l’ordre o la seguretat pública. 

  Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits. 

  Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a l’esmentat accés. 

  Suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lats en el Lloc Web. 

  Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys als sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers. 

  Intentar accedir, utilitzar i/o manipular els dades del propietari del domini, de tercers proveïdors i d’altres usuaris. 

  Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i d’altres dades identificadores dels drets del titular del Lloc Web o de tercers incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol altre mecanisme d’Informació que es pugui inserir als continguts. 

  Obtenir o intentar obtenir els continguts fent servir per a tal fi mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i/o dels continguts.

  L’esmentada responsabilitat s’estendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de contrasenyes o similars assignades per a l’accés al Lloc Web, així com a qualsevol dels seus serveis.

  Sense perjudici d’allò esmentat anteriorment, E-PROCESS es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés al Lloc Web a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

 • 4. Reserva de drets

  E-PROCESS es reserva la facultat de modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del Lloc Web, així com de modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del Lloc Web.

  E-PROCESS es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Lloc Web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

 • 5. Exclusió de garanties i responsabilitat

  E-PROCESS no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin esdevenir a causa de:

  La falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del Lloc Web i/o de seus serveis o continguts.

  La falta d’utilitat, adequació o validesa del Lloc Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

  L’existència de virus, programes maliciosos o lesivos en els continguts.

  L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del Lloc Web, dels seus serveis o continguts, per part del usuari.

  L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o dels seus compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del Lloc Web.

 • 6. Política d’enllaços
  • 6.1. Enllaços de tercers al Lloc Web

   Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines web d’E-PROCESS s’hauràn de sotmetre a les següents condicions:

   No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del Lloc Web sense la prèvia autorització expressa d’E-PROCESS.

   No s’establiran deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines del Lloc Web sense comptar amb la prèvia autorització expressa d’E-PROCESS.

   No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del Lloc Web, ni sobre els seus serveis o continguts. Excepció feta d’aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrá cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o d’altres signes distintius pertanyents a E-PROCESS, excepte comptant amb la prèvia autorització expressa d’aquest.

   L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre E-PROCESS i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació per part d’E-PROCESS dels serveis i continguts oferts en l’esmentada pàgina web o portal.

   E-PROCESS no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

  • 6.2. Enllaços a llocs web i continguts de tercers

   El Lloc Web posa a disposició de l’usuari connexions i enllaços a d’altres llocs web gestionats i controlats per tercers.

   Els esmentats enllaços tenen com a funció exclusiva la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació a la visita dels mateixos.

   E-PROCESS no comercialitza, dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en els citats llocs web.

   E-PROCESS no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i/o serveis existents o oferts als llocs web no gestionats per E-PROCESS i que siguin accessibles a través del Lloc Web.

 • 7. Propietat Industrial i Intel·lectual

  Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, fotografies, vídeos, codi font i la resta de continguts inclosos en aquest Lloc Web son propietat d’E-PROCESS, o es disposa en el seu cas del dret d’ús i explotació dels mateixos, i en tal sentit s’erigeixen com a obres protegides per la legislació de la propietat industrial i intel·lectual en vigor.

  Qualsevol transmissió, comunicació pública, distribució, reproducció, posada a disposició o emmagatzematge, total o parcial, realitzats amb ànim de lucre o fins comercials, dels continguts emmagatzemats en aquest Lloc Web, queden expressament prohibides, excepte amb el previ i exprés consentiment del titular dels drets.

  Als efectes de preservar els possibles drets de propietat industrial i intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació de seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Lloc Web, haurà de notificar l’esmentada circumstància mitjançant un correu electrònic indicant:

  • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb la que actua.
  • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, i la seva ubicació en el Lloc Web.
  • Acreditació dels esmentats drets de propietat industrial o intel·lectual.
  • Declaració expressa en la que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

  La notificació s’haurà de remetre a la següent adreça:

  • E-PROCESS CONSULTING AND MANAGEMENT 2013, S.L
  • C/ Fluvià 97 2º 3ª 08019 Barcelona
  • E-mail: info@klic-klic.com

  A la recepció de la notificació, E-PROCESS podrà decidir suprimir un determinat Contingut d’Usuari o Contingut de Tercer que es consideri infractor de drets d’autor de tercer, o podrà denegar la retirada del Contingut d’Usuari o Contingut de Tercer si considera que no s’ha produït una infracció o la notificació enviada no es completa o no permet identificar els materials infractors. Així mateix, E-PROCESS podrà, a la seva completa discreció,  denegar l’accés al Lloc Web o a la prestació dels Serveis a un Usuari que reiteradament hagi infringit drets de tercers. Igualment, E-PROCESS podrà iniciar les acciones jurídiques que li assisteixin o col·laborar en acciones iniciades per tercers contra tercers que hagin dut a terme infraccions de drets d’autor.

  La legitimitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

  L’accés a aquest Lloc Web no atorga a l’usuari cap dret, ni titularitat sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual existents sobre els elements propietat d’E-PROCESS.

 • 8. Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

  E-PROCESS podria recavar mitjançant formularis del Lloc Web dades personals i Informació de l’usuari per al seu emmagatzematge i/o utilització. Les dades facilitades per l’usuari s’incorporaran a un fitxer titularitat d’E-PROCESS, degudament inscrit davant l’Agencia Española de Protecció de Datos.

  En cadascun dels formularis en els que es recavin dades de caràcter personal, l’usuari rebrà d’E-PROCESS informació detallada sobre el tractament, la seva finalitat, l’ús de les seves dades, el caràcter obligatori o facultativo de les seves respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar-los i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les quals, en qualsevol cas, hauràn de ser acceptades expressament per l’usuari. En aquest sentit, E-PROCESS no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pel client o usuari.

  En particular, per tal d’accedir a la utilització dels serveis i productes de Klic-Klic en un entorn online, E-PROCESS sol·licitarà als Usuaris les dades següents que seran tractades d’acord amb allò previst en aquesta política de privacitat: nom d’usuari; adreça de correu electrònic, contrasenya, nom i cognoms, sexe, aparença, data de naixement, ciutat de residència, codi postal, i país de residència, Ip, dia i hora d’accés i geolocalització. A més, l’Usuari pot proporcionar altres dades personals com, per exemple, fotografies per utilitzar com avatar, que seran tractades per E-PROCESS d’acord amb els mateixos termes que aquesta política de privacitat.

  E-PROCESS es compromet a tractar les dades de caràcter personal de l’usuari de conformitat amb allò establert per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. E-PROCESS ha implementat els mitjans tècnics de seguretat sobre protecció de dades personals d’acord amb la legislació sobre protecció de dades, incloent, entre otros, el Real Decreto 1720/2007.

  E-PROCESS informa l’usuari de que puede exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de les dades facilitades, dirigint-se per escrit a l’adreça postal o electrònica facilitada a la capçalera d’aquest avís legal.

  E-PROCESS es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials o de l’Agencia Española de Protección de Datos, pràctica del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que el client i usuari tingui perfecte coneixement del seu contingut.

  L’usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades a E-PROCESS degudament actualitzades. L’usuari serà responsable dels danys i perjudicis que E-PROCESS o tercers poguessin patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

 • 9. Ús de Cookies

  E-PROCESS pel seu propi Compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mediació, poden fer servir cookies quan un usuari navega pel Lloc Web. Les cookies son fitxers enviats al navegador mitjançant un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

  Les cookies utilitzades pel Lloc Web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per elles mateixes les dades personals de l’usuari.

  Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. Es fan servir també para mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i número d’entrades.

  L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal que l’ avisi de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per tal d’ampliar aqeusta informació.

  Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. A continuació li oferim els enllaços dels principals navegadors en els quals es detalla com puede activar les seves preferències:

  • Google Chrome
  • Internet Explorer
  • Mozilla

  Para utilitzar el Lloc Web, no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel Lloc Web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici de que sea necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi del previ registre o ‘login’.

  Les cookies utilitzades en aquest Lloc Web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas es feràn servir les cookies per recollir informació de caràcter personal.

 • 10. Independència i integració de les presents Condicions Generals. Renúncia. Prevalença de les Condicions Generals.

  La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les Condicions Generals no afectarà a l’eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions d’E-PROCESS i de l’Usuari no es vegin afectats de forma essencial. S’entén per essencial qualsevol situació que lesioni greument els interessos d’E-PROCESS i de l’Usuari. Les esmentades Condicions Generals s’hauran de reemplaçar o integrar-se amb d’altres que, éssent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes. 

  Cap renúncia per part d’E-PROCESS respecte d’alguna de les Condicions Generals serà vàlida o vinculant, a menys que es faci efectiva per escrit. Tal renúncia constituirà una renúncia solament respecte a l’objecte específic descrit en el citat escrit i de cap manera perjudicarà els drets d’E-PROCESS en qualsevol altre aspecte o moment. 

  En el cas de que existís alguna incoherència entre els termes continguts en les presents Condicions Generals i els termes continguts en qualsevol altra comunicació que poguessin mantenir E-PROCESS i l’Usuari, ja sigui per correu electrònic, fax, burofax o correu postal, prevaldran els termes de les presents Condicions Generals.

 • 11. Legislació aplicable i Jurisdicció

  L’accés i utilització del Lloc Web s’executarà, regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre E-PROCESS i els Usuaris del Lloc Web serà dirimida pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència de l’Usuari. El Lloc Web i els serveis continguts en el mateix s’ofereixen únicament a Espanya; per això, en el cas de que l’Usuari tingués residència fora del territori espanyol, les parts renuncien expressament a el seu propi fur i sotmetran la decisió de qualsevol competència als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Copyright © 2014, E-PROCESS CONSULTING AND MANAGEMENT 2013, S.L. Aquestes Condicions Generals estàn protegides per drets d’autor, per la qual cosa la seva reproducció, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació protegit per la llei requerirà del consentiment previ del seu titular.